Umum

Nexus Produktiviti Peruncitan dan Makanan & Minuman membantu memacu pendigitalan PKS Mikro

Nexus Produktiviti Peruncitan dan Makanan & Minuman, ataupun Retail and Food & Beverage Productivity Nexus (RFBPN) menyahut usaha kerajaan untuk memulihkan ekonomi dan memacu pembangunan mampan melalui inisiatif yang dibawa kajian separuh penggal Rancangan Malaysia Ke 12 (KSP RMKe-12)

RFBPN merupakan satu antara 11 Nexus Produktiviti yang ditubuhkan oleh Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC) sebagai pemacu produktiviti selari dengan Blueprint Produktivi Malaysia.

RFBPN merancang untuk menangani cabaran dalam industri dan memberi sokongan serta peluang kepada PKS melalui pendigitalan operasi perniagaan dan memperkukuhkan kompetensi mencapai taraf antarabangsa.

Timbalan Ketua Pengarah MPC Zahid Ismail berkata MPC menyasarkan peningkatan produktiviti dalam semua industri selari dengan KSP RMKe-12.

“Antara kaedah meningkatkan produktivi adalah dengan memerkasakan penggunaan teknologi digital dalam industri menggunakan 11 Nexus Produktiviti yang telah ditubuhkan.”

Pengerusi RFBPN Datuk William Ng mengakui kepentingan meletakkan fokus ke arah industri strategik dan berimpak tinggi serta PKSM (Perusahaan Kecil, sederhana dan mikro) yang sering terlibat dalam usaha meningkatkan produktiviti subsektor ini. Bantuan peningkatan produktiviti kepada perniagaan seperti ini akan dapat menghasilkan pembangunan jangka masa panjang yang mampan dan akan memberi manfaat kepada ekonomi.

William Ng berkata dalam persediaan menghadapi cabaran pembangunan ekonomi, RFBPN telah mengambil langkah proaktif bagi mendorong PKSM dalam industri peruncitan dan makanan & minuman ke arah pendigitalan.

“Mengiktiraf kepentingan untuk kekal berdaya saing dan memupuk innovasi, RFBPN berhasrat memperkasakan perniagaan melalui penggunaan teknologi digital dengan berkesan.” tambah William Ng lagi.

 

 

 

PALING POPULAR

To Top